Imtech Vonk, “kijk eens anders”, verdubbelen in omzet, 2008
 

Na mijn start in 2008 als directeur van Imtech Vonk heb ik, samen met het MT, een uitdagende strategie opgesteld voor de periode 2008-2011. De hoofdpunten uit deze strategie zijn op een A5 flyer samengevat en uitgedeeld aan alle medewerkers. Deze "Ambitie"  is leidend geweest in de daarop volgende jaren van Imtech Vonk. Al in 2011 hebben we kunnen constateren dat bijna alle doelen waren bereikt, waaronder de groei in personeel, omzet en rendement.
(+31) 6 29556101
info@jhs-cm.nl
Veldkersstraat 2-10, 7601XS Almelo
www.jhs-cm.nl
© 2013-2020    Jan Slettenhaar
JHS
Verbeteren met passie
Coaching &
Management